Samen voor een Baan

Wat en wie is Samen voor een Baan?

In de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland hebben werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV, onderwijs en SBB de handen ineengeslagen in het Regionaal Werkbedrijf Midden-Gelderland (RWB). Het doel van deze samenwerking is dat iedereen met succes de overstap van school naar werk, van werk naar werk of van werkloosheid naar werk kan maken. Samen voor een baan wordt hét gezicht van die brede samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Het Inclusief Werkgeversnetwerk Samen voor een Baan is hier onderdeel van. Lees verder https://www.samenvooreenbaan.nl/over-ons/samen-voor-een-baan/