SAMENWERKING ALLIANDER EN E-CARE

Netwerkbedrijf Alliander en E-Care Reverse Logistics vonden elkaar in een gezamenlijke missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden in de elektrotechniek. Via het Inclusief Werkgeversnetwerk Samen voor een Baan zijn deze bedrijven een jaar geleden gestart met een opleidingstraject voor mensen uit het doelgroepregister. Alliander is formeel werkgever en detacheert de nieuwe medewerkers bij E-Care. Die verzorgt opleiding en begeleiding. Een prachtig initiatief dat een beloning verdient: de award voor Inclusief Ondernemer van het jaar 2022.

Alliander is een grote speler in het energienetwerkbeheer. Het bedrijf ontwikkelt en beheert energienetten en verzorgt de distributie van energie. Alliander heeft ruim zevenduizend werknemers, waaronder uiteraard ook mensen uit het doelgroepenregister. “We hebben als bedrijf een grote maatschappelijke taak, ook in het uitvoeren van de Banenafspraak. Naast duurzame functies bij Alliander kijken we ook naar samenwerkingsvormen met andere organisaties voor de mensen die we niet bij Alliander kunnen plaatsen, omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt wel erg groot is,” licht Charlotte Grootmeijer toe, participatie-adviseur bij Alliander. “Voor deze mensen zochten we een voortraject. Zodat je ze een zetje kunt geven en ze uiteindelijk toch ergens aan de slag kunnen. Alliander doet zelf geen eenvoudige elektronicawerkzaamheden. Daarom hebben we Scalabor gevraagd creatief mee te denken: welk technisch bedrijf is duurzaam en biedt kansen aan mensen met een grote ondersteuningsbehoefte? Zo kwamen we met E-Care in contact.”

Betaald werk en leertraject
“Van de 126 mensen die bij ons werken, zijn er ruim 50 met een afstand tot de arbeidsmarkt,” vertelt Edwin Bouman, directeur-eigenaar van E-Care, dat is voortgekomen uit de verzelfstandiging van Philips Technische Dienst midden jaren negentig. E-Care verzorgt de garantieafhandeling voor importeurs van consumentenelektronica. Dat varieert van het testen van apparaten en zelf reparaties uitvoeren tot logistieke activiteiten. Daarnaast plaatsen ze zonnepanelen.

Charlotte: “Dat wat Alliander belangrijk vindt, sociale verantwoordelijkheid, aandacht voor de energietransitie, duurzaamheid en inclusie vonden wij ook bij E-Care.” Alliander neemt de kandidaten in dienst en detacheert ze vervolgens bij E-Care, waar ze volledige begeleiding en opleiding krijgen. Ze leren allerlei technische vaardigheden. Het ideaalbeeld is dat ze daarna in een monteursopleiding kunnen worden geplaatst, maar dat is niet ons doel. Als iemand zich op deze manier kan ontwikkelen en bij E-Care of een ander technisch bedrijf een baan vindt, zijn wij heel blij. Om de energietransitie te doen slagen, zijn er op veel plekken technische vakmensen nodig. Daar dragen wij graag aan bij.”

Entree-toets
Edwin: “Voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt moet je als organisatie wel de moeilijkheidsgraad van al het werk goed in kaart brengen. Deze werknemers moeten zich veilig voelen, zich in kleine stappen kunnen ontwikkelen. Want als het tegenvalt, is de motivatie weg. Daarom kijken we vooraf goed of de werknemer op het juiste profiel instroomt.”

Voor de technische opleiding benaderde E-Care ROC Rijn IJssel: “Zij hebben een opleiding Basis Elektrotechniek voor ons ontwikkeld. Die gebruiken we als entree-toets voor nieuwkomers: is iemand leerbaar, heeft hij/zij voldoende interesse en kan hij/zij zich technische skills eigen maken? Samen met de docent beoordelen we of het zinvol is om iemand in het vervolgtraject op te nemen. Het duurt zo’n 2 tot 3 jaar voordat de werknemer volledig is opgeleid. Iemand met veel vaardigheid, kan misschien naar het VBO-onderwijs.”

Charlotte: “De gedetacheerde medewerkers van Alliander komen ook in aanmerking voor deze cursus, maar sommigen zijn nog niet zover. Dan ligt de nadruk eerst op arbeidsgeschikt maken: op tijd komen, afbellen bij ziekte, leren je aan afspraken te houden.”

Continuïteit
Voor wie zich succesvol ontwikkelt, heeft de werkplaats van E-Care ruime doorstroommogelijkheden. Edwin: “We hebben veel nieuwe instroom. Deze mensen willen allemaal vooruit, dus moet je aan de bovenkant ook weer plek creëren. Je wilt continuïteit bieden. Daarom krijgen mensen op die plekken intern een vast contract of een opleiding installatietechniek bij Stroom Veilig, onze afdeling zonnepanelen. Of iemand kan overstappen naar een ander technisch bedrijf. Dan zoekt het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) via de gewone kanalen naar een geschikte baan. Die dynamiek van instroom en uitstroom maakt wat los bij de mensen. Ze zien ineens de kansen en mogelijkheden.”

Kroon op het werk
Beide partijen kijken terug op een succesvol eerste jaar, waarin Alliander zeven mensen bij
E-Care heeft gedetacheerd. Het komende jaar wordt dat aantal zeker uitgebreid. Charlotte over de aanpak: “We hebben vooraf goede afspraken gemaakt en regulier overleg geregeld, onderling maar ook met Scalabor en WSP Midden-Gelderland. Via Scalabor kregen we een vaste jobcoach die onze mensen regelmatig spreekt.” Alle inspanningen worden nu bekroond met de Award Inclusief Ondernemer van het jaar 2022. “Een mooie erkenning,” reageert Charlotte. “Ik ben er vooral trots op dat het gelukt is om buiten de kaders te denken. Dat we een groep die Alliander zelf niet verder kon helpen, nu toch kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. En, onderschat niet hoeveel werk hier voor E-Care in zit.”

Edwin: “Door gebrek aan technici zijn we steeds meer inclusief geworden, dat is niet zo bijzonder. Ik vind het vooral bijzonder dat Alliander dit ontwikkelingstraject faciliteert. Ze zetten mensen op hun loonlijst en vertrouwen die jou toe! Dat biedt nieuwe kansen voor je bedrijf. Maar belangrijker nog, andere grote organisaties zien nu: zo kan het ook. Dat vind ik het meest waardevolle van deze prijs.”

Award Inclusief Ondernemer 2022
Deze award is een initiatief van stichting Inclusief Midden-Gelderland en wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf in de regio Midden-Gelderland, dat zichtbaar en aantoonbaar bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt. De jury bestaat uit bestuursleden van de stichting. Zij hebben Alliander en E-Care tot gezamenlijke winnaar uitgeroepen. Ze roemen het innovatieve karakter van het project, dat een heel mooi voorbeeld is van bundeling van krachten en benutten van het inclusief werkgeversnetwerk.