‘..’

Ze zijn dit jaar genomineerd voor de Inclusief Ondernemer van het Jaar award. En terecht, want het personeelsbeleid van DrieGasthuizenGroep ádemt inclusiviteit. De award, initiatief van Stichting Inclusief Midden Gelderland is een waardering voor inclusief werkgeverschap. DrieGasthuizenGroep is zo’n werkgever die zichtbaar en aantoonbaar bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Frans van Diek is regisseur hospitality en verantwoordelijk voor alle huishoudelijke diensten op de locaties van DrieGasthuizenGroep. André Harinck is manager woonzorg en eindverantwoordelijk voor alle locaties. Beiden zijn verguld met de nominatie. André vertelt: “Eigenlijk is alles met Annelies begonnen. Annelies werkt al 24 jaar bij ons. Via Elver, een organisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, werd ze als ondersteuning ingezet bij allerlei activiteiten. Maar wij zagen dat Annelies meer in haar mars had. We boden haar de kans om zich te ontwikkelen en nu staat ze min of meer zelfstandig achter de ontvangstbalie. Ze hoort bij ons, iedereen kent Annelies. En zo is het langzaam gegroeid. In eerste instantie hebben we gewoon hier en daar iemand vanuit een sociale werkvoorziening aan een team verbonden.” Frans: “Sinds 2013 zijn we echt met de basis van een werkpost gestart. En in 2016 hebben we een tweede werkpost geopend. Op die werkposten werken we samen met cliënten van Driestroom en Elver. Zij ondersteunen bij allerlei huishoudelijke taken, zoals de koffieronde. Wij zagen een kans om op die manier verbinding te creëren tussen de bewoners van onze zorglocaties, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en onze organisatie.”

André vult aan: ”Dat was het eerste half jaar best spannend. Onbekend maakt onbemind, dat gold ook voor deze constructie. Maar toen de bewoners eenmaal gewend waren aan de medewerkers van een nieuwe doelgroep, is het alleen maar positief te noemen. Het heeft wel geholpen dat we vanuit een heel kleinschalige opzet naar een steeds grotere opzet zijn gegroeid. We hebben een tijdje een interne wasserij gehad en die werd bemenst door cliënten van Driestroom. Ze wasten, streken en brachten de was ook naar de afdeling. Zij zijn eigenlijk een beetje de kwartiermakers geweest. ”De mensen op de werkposten hebben allemaal ondersteuning nodig, in meer of mindere mate. Door samen te werken met organisaties als Driestroom of Elver, wordt er begeleiding op maat geboden. Op deze manier worden de medewerkers nooit overvraagd en wordt zichtbaar wat hun capaciteiten zijn. Het heeft er zelfs toe geleid dat een aantal mensen de opleiding tot woonassistent op een verpleegafdeling hebben doorlopen. Frans: “Onze rol op de werkposten is continu monitoren waar de werkzaamheden liggen en wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn de link tussen de locatie en de begeleiding. We kijken buiten de gebaande paden. We zijn daar heel sterk in; niet kijken naar wat er niet kan, maar wat er wél mogelijk is. Altijd kijken naar de toegevoegde waarde.”

André: “Die toegevoegde waarde voor de bewoners is groot. Wij merken dat ze het contact met de medewerkers geweldig vinden. Even een praatje tijdens de koffieronde doet wonderen. Daar is tijd voor. Of een klopje op iemands schouder die verdrietig is. Die reactie is vaak heel puur. De aandacht voor iemand is echt. Dat is prachtig. En dat wordt gewaardeerd. Dat voelen de medewerkers ook, ze voelen dat ze ertoe doen. Die wisselwerking is onbetaalbaar.”