Bij Rozet kun je kennis, ideeën en inspiratie opdoen, anderen ontmoeten en jezelf ontwikkelen en uitdagen. Met diverse partners en inwoners van Arnhem en Gelderland ontwikkelt Rozet culturele en educatieve activiteiten. Dichtbij, in de stad en in de wijken. “Wij zijn de ‘huiskamer’ van de regio, waar mensen zich welkom kunnen en mogen voelen. Daarom willen we de brede diversiteit van de samenleving representeren,” vertelt Hassan Mohamed, aanjager van Inclusie en Diversiteit.

Rozet staat voor een leven lang ontwikkelen en persoonlijke groei. “Dit geldt niet alleen voor inwoners van stad en provincie, maar ook voor alle Rozetters, vrijwilligers en medewerkers,” begint Hassen. Afkomst, cultuur, geslacht, sociale achtergrond, leeftijd en fysieke of verstandelijke beperkingen kunnen barrières vormen voor gelijke kansen. Rozet wil deze barrières zoveel mogelijk wegnemen: “Wij geloven dat inclusie en diversiteit de sleutels zijn tot innovatie, flexibiliteit, betere resultaten en samenwerking. Daarom zetten we daar ons actief voor in binnen ons personeels- en vrijwilligersbeleid.”
Rozetters met een afstand tot de arbeidsmarkt werken in allerlei functies. “Mensen die bijvoorbeeld geen Nederlands spreken, kunnen als vrijwilliger beginnen. Vaak hebben ze wel diploma’s, maar lopen ze tegen de taalbarrière aan. Dankzij klantcontacten leren ze de taal sneller en stroomt een deel door naar een betaalde functie.”

Extra plus

Hassan Mohamed benadrukt het belang van het invullen van vacatures met kandidaten die niet alleen aan de selectiecriteria voldoen, maar daarnaast iets extra’s te bieden hebben. “We zijn op zoek naar die extra plus. Dat maakt echt het verschil! Een gekwalificeerde met een extra plus kijkt anders naar de wereld, brengt andere perspectieven in de organisatie. Bij inclusie en diversiteit denken mensen al snel in minnen en gaan ze de criteria afzwakken. Maar je wilt aangenomen worden vanwege je kwaliteiten en niet omdat je bijvoorbeeld in een bepaald hokje past.”

Thuisgevoel

Hassan loopt regelmatig door het pand om te polsen hoe het overal gaat. “We willen dat deze werknemers zich hier veilig en prettig voelen, zichzelf kunnen zijn binnen de organisatie. Er hebben een Rozetter met autisme die als beheerder werkt. Hij kreeg een eigen werkplek en vaste uren, voor de nodige rust en regelmaat. In de afgelopen twee jaar zagen we hem groeien in zowel zijn werk als persoonlijk. Iemand die aanvankelijk op zichzelf was, deed afgelopen zomer volop mee aan de karaoke tijdens een personeelsfeestje!”

Meebewegen

Met het kernteam geeft Hassan vorm aan de ambitie van Rozet. Hij bewaakt de uitvoering. De begeleiding op de werkvloer is in handen van Rozet Talentspot, dat ook de contacten heeft met WerkgeverServicepunt Midden-Gelderland, Samen voor een Baan, Scalabor en RIBW. “Talentspot, de naam zegt alles: iedereen heeft talent en wij helpen dat talent te ontplooien.” Plannen voor de toekomst? “Dan houdt inclusiviteit en diversiteit natuurlijk niet op. Tegen die tijd zijn er weer andere maatschappelijke ontwikkelingen met andere actuele issues die een oplossing vragen, mogelijk voor andere doelgroepen. Als je wilt dat ook die mensen zich weer welkom voelen, moet je blijven meebewegen.”