PostNL is een van de grootste Nederlandse werk- en opdrachtgevers. Met bijna 50.000 mensen direct of indirect in dienst is inclusiviteit een belangrijk thema op de werkvloer.

Uitgangspunt is dat iedere werknemer zich veilig en geaccepteerd hoort te voelen binnen alle lagen van de organisatie. Maar hoe breng je dat ook daadwerkelijk in de praktijk binnen een bedrijf dat zo omvangrijk is?

Langs de zijlijn
Bij PostNL werden in 2022 een aantal initiatieven geïntroduceerd om nieuwe medewerkers aan te trekken en bestaande medewerkers te behouden. Evy Eijsermans heeft handen en voeten gegeven aan een van de initiatieven die inclusiviteit op de werkvloer moeten stimuleren. Evy startte een pilot waarin jobcoaches mensen die heel graag aan de slag willen, maar nu nog aansluiting op de arbeidsmarkt missen, aan een baan helpen. Deze bleek al snel na de start een groot succes en is inmiddels uitgerold over meerdere regio’s. Evy vertelt: “In Nederland stonden destijds bijna 1,7 miljoen mensen langs de zijlijn. We begonnen dan ook met het stellen van een aantal vragen: hoe kan dat eigenlijk? Waarom kunnen zoveel mensen niet meedoen terwijl er tegelijkertijd een enorme arbeidskrapte is? Wat missen we om deze groep te bereiken? Zo kwamen we tot de conclusie dat we in veel gevallen, met kleine aanpassingen op de werkvloer grote resultaten kunnen boeken. Dat we door middel van extra begeleiding een hoop mensen tóch aan werk kunnen helpen. Zo ontstond ons vaste team van inmiddels zes interne jobcoaches.”

Samenwerking
In de beginfase van de pilot zocht en vond PostNL ondersteuning bij Mark Sinnema (UWV) en Michiel Huisman (Landelijk WSP Gemeenten). Samen vertaalden zij de behoefte van PostNL naar een landelijke aanpak rond werving, selectie en begeleiding van kandidaten. Kleine en grotere uitvoeringsverschillen tussen de verschillende arbeidsmarktregio’s werden opgeheven om de praktijk zo werkbaar mogelijk te maken voor PostNL. En met succes, gaandeweg werd de pilot uitgebreid naar meer regio’s. De opgedane praktijkervaringen vonden hun weg naar het uiteindelijke uitvoeringsplan, waarin de samenwerking tussen PostNL en de arbeidsmarktregio’s beschreven staat.

Begeleidingsbehoefte
Het postbedrijf wil vooral een afspiegeling van de samenleving zijn. “Dat wil zeggen dat er intern veel aandacht wordt besteed aan inclusie” vervolgt Amber van Druenen, ze begon als een van de jobcoaches, maar heeft inmiddels een deel van de taken van Evy overgenomen. “Wat denk ik heel belangrijk is om te onthouden wanneer we het over de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, is dat we allemaal in zekere mate een begeleidingsbehoefte hebben. Iedere werknemer heeft aansturing en begeleiding nodig in het werkende leven. Sommige mensen hebben alleen net een andere begeleidingsbehoefte die wat meer aanpassing vergt, dat is waar onze jobcoaches in beeld komen. Bij de ene persoon is dat de Nederlandse taal eigen maken, bij de ander wat meer tijd en ruimte geven voor het inwerkproces of werken op een prikkelarme werkplek. Soms ligt de begeleidingsbehoefte meer op het sociale vlak bij het omgaan met collega’s bijvoorbeeld. Een teamleider heeft niet altijd de tijd en ruimte om deze extra begeleiding te geven, deze persoon heeft immers al een heel team onder zich, de jobcoaches springen dan bij. Een jobcoach is een mentor, een buddy, een teamleider en een planner tegelijk. Ik zeg ook weleens: een jobcoach is echt een mogelijkmaker.”

Uitbreiding jobcoaches
Momenteel begeleiden de jobcoaches van PostNL mensen in ongeveer de helft van de provincies naar operationele functies toe. De bedoeling is dat dit in de toekomst uitgebreid wordt naar de hele organisatie. “We willen ervoor zorgen dat iedereen die extra begeleiding nodig heeft, wil en kan werken, die begeleiding ook krijgt. We hebben nu zes jobcoaches, maar hopen dat aantal op korte termijn uit te kunnen breiden. Iedereen die deelneemt aan onze samenleving zou ook binnen PostNL een plekje moeten kunnen moeten vinden.”