‘We sluiten bijvoorbeeld elke werkdag positief af, met een leuke taak zodat de nieuwe medewerkers met een goed gevoel naar huis gaan’.

In een tijd met enorme krapte op de arbeidsmarkt, met name in de zorg,  weet zorgorganisatie DrieGasthuizenGroep in Arnhem toch maar mooi tien gemotiveerde zorgmedewerkers aan te trekken. Resultaat van de juiste samenwerkingspartners, improvisatievermogen binnen de organisatie en alle aandacht voor het zelfvertrouwen van de nieuwe medewerkers, vertellen Rosanne Wieland en Joline Luitjens.

Onwennig kwamen de medewerkers binnen op de kennismakingsbijeenkomst op hun school. Ze begonnen aan een nieuwe baan en gingen starten met de opleiding Helpende mbo2. Een sollicitatiegesprek hadden ze niet gevoerd, ervaring in de zorg hadden ze evenmin en ze hadden al een tijdje niet gewerkt. “In dit leer-werktraject begeleiden we mensen met een indicatie banenafspraak”, vertelt Rosanne Wieland. Ze is als projectleider bij zorgorganisatie DrieGasthuizenGroep verantwoordelijk voor de opleidingen van medewerkers. “Een traditioneel sollicitatiegesprek werpt een hoge drempel op voor deze groep. Daarom spraken we iedereen tegelijkertijd in groepsgesprekken op de kennismakingsbijeenkomst. Na een officiële opening door
de wethouder, spraken wij tien mensen in een half uur. Snel, maar je krijgt toch een goede indruk, ook door hoe ze zich in de groep Opgedragen. Na afloop hebben we de deelnemers gevraagd of ze het met ons ook zagen zitten. Wilden ze niet verder, dan konden ze dat aan hun contactpersoon bij het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) laten weten – niet rechtstreeks aan ons, want dat zou ook lastig kunnen zijn. Gelukkig, ze gingen allemaal door.”

Pas op de plaats
Maanden voor die kennismakingsbijeenkomst zaten alle betrokken organisaties om tafel, onder andere Joline Luitjens, HR-manager van DrieGasthuizenGroep. Het project is een samenwerking van DrieGasthuizenGroep, Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK), Stichting ZPO en ROC A12. “IDHK is in 2021 aangesloten bij DrieGasthuizenGroep, daar is dit project gestart. Bij beide organisaties is de focus op nieuwe instroom en behoud van zorgcollega’s groot. We hebben in juni 2021 een pas op de plaats gemaakt om de bestaande plannen goed op elkaar aan te laten sluiten. Daar was tijd voor nodig, zeker ook gezien de corona-maatregelen. Als we hier overhaast mee aan de slag gaan, wordt het geen succes, dat wisten we zeker. En dat zou zonde zijn, want we zijn er allemaal op gebrand om het te laten slagen.” Rosanne overlegde regelmatig met het ROC, om ervoor te zorgen dat de opleiding goed aansluit bij de dagelijkse praktijk van de nieuwe medewerkers. “Vanaf dag één werken ze met onze bewoners in de verzorgingstehuizen. Daarom hebben we voorgesteld om praktische zorghandelingen, zoals het wassen van de bewoners en de transfers tussen rolstoel en bed, als eerste te gaan behandelen in de lessen. Dat kunnen mensen meteen toepassen in hun werk. Theorie over voedingsadviezen is ook belangrijk, maar wij hebben woonassistenten die voor het eten zorgen, dus dat vonden we zeker in het begin wat minder urgent. Gelukkig, ROC A12 was zo flexibel dat we dat konden aanpassen.”

Inritsen
Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, hebben Joline en Rosanne gemerkt. Werken in de zorg is pittig, tegelijkertijd starten met een opleiding en een nieuwe baan ook. Joline: “We moeten het allemaal niet romantiseren. Dit zijn gewoon nieuwe medewerkers met een extra begeleidingsvraag. Onze insteek is dat we de begeleiding bieden die ze nodig hebben. Als we dat goed doen, en
als de collega’s gemotiveerd zijn en blijven, kunnen ze naadloos inritsen in de onze organisatie. ”Zorgcollega’s hebben het druk, hebben ze dan wel voldoende tijd om nieuwe mensen in te werken? Rosanne weet wat er nodig is om het project te laten slagen. “Extra aandacht. Regelmatig overleggen met de werkbegeleider, en niet eens per twaalf weken met de praktijkopleider, zoals gebruikelijk. Als het nodig is, gaan we elke maand om tafel. Gaat iets niet lekker, dan vragen we de jobcoach erbij.” Maar bij elk traject vallen mensen af, dus ook bij dit project. “Met twee leerlingen gingen we niet verder. Ze zijn gestopt, maar niet voordat ze via Stichting ZPO een nieuwe werkplek hadden. Ook daarbij hebben we veel aandacht voor de leerlingen gehouden, om hun zelfvertrouwen niet te beschadigen.”

Positieve gezondheid
Het sleutelwoord is vertrouwen, merkte Rosanne. “Ik heb gemerkt dat alle leerlingen in deze groep een laag zelfbeeld hebben, hun zelfvertrouwen is beschadigd door wat ze hebben meegemaakt. Daar moet je rekening mee houden als je feedback geeft. We sluiten bijvoorbeeld elke werkdag positief af, met een leuke taak zodat de nieuwe medewerkers met een goed gevoel naar huis gaan. Het maakt een groot verschil als je je werkdag afsluit met een wandeling met een bewoner of een bordspel met een groep bewoners in de woonkamer, in plaats van bijvoorbeeld met het legen van de prullenbakken.” Dat sluit mooi aan bij een van de kernwaarden van DrieGasthuizenGroep, haakt Joline in. “We gaan voor positieve gezondheid. Dat is een visie die centraal staat in alle woonzorgdelen. Eigen regie en wat kan wel, staan daarin centraal. Daarin gaan we als werkgever voor. We willen buiten bestaande structuren kijken en we zoeken naar creatieve mogelijkheden. En daar past dit hele project perfect bij.