Werk je bij de rechtbank Gelderland, de Rechtspraak, dan  werk je voor alle rechtzoekenden. Wij willen dat iedere collega zich welkom en gewaardeerd voelt. Net zoals we elke dag werken aan betere rechtspraak, doen we dat ook als diverse en inclusieve organisatie. Wat er in de maatschappij gebeurt wordt steeds complexer. Wij willen daarom in verbinding blijven met de maatschappij.

Tijdens Diversity Day was er extra aandacht voor inclusieve Rechtspraak met het thema ‘jezelf zijn’. Ook onze rechtbank is de uitdaging aangegaan: wij ondernemen acties voor een divers personeelsbestand. Zo is er een Nationale Inclusiviteitsmonitor afgenomen onder de medewerkers, om inzicht te krijgen in hoe het met ons diversiteit/ inclusiviteitsbeleid is gesteld. Wij zitten op dit moment in de fase waarin we deze doelstellingen smart maken met het oog op de toekomst. In de tussentijd houden we binnen de rechtbank lezingen en workshops over diversiteit en zijn de selectietrainingen voor sollicitaties gericht op inclusief selecteren.

Dat alles heeft meerwaarde voor het bereiken van onze organisatiedoelstellingen. Ik ondertekende daarvoor onze ‘charter diversiteit’. Want in een diverse en inclusieve organisatie versterken we elkaar, kan iedereen de eigen talenten optimaal benutten en verhogen we onze deskundigheid, de kwaliteit van ons werk en de legitimiteit van onze uitspraken.”