We kijken terug op een geslaagde kennislunch ‘Sociaal ondernemerschap, goed werkgeverschap’, met maar liefst 30 deelnemers in het Provinciehuis in Arnhem op 19 september jl. De PSO (ontwikkeld door TNO) is behalve een keurmerk, ook een praktisch instrument om te meten waar je als inclusieve werkgever staat en welke sociale impact je maakt. De PSO kijkt niet alleen naar de medewerkers van je eigen organisatie, maar ook naar de medewerkers van de organisaties waarbij je inkoopt. Veel bedrijven zetten de PSO in om de interne organisatie met concrete en meetbare doelen op het gebied van arbeidsinclusiviteit te activeren. In regio Oost-Nederland is PSO daarnaast ook een onderdeel van het convenant uniformering Social Return.

Tijdens deze kennislunch nam Natalie van de Venne, relatiemanager private sector bij PSO Nederland, de aanwezigen mee in de missie van het bedrijf om te zorgen dat sociaal werkgeverschap de norm wordt en iedere organisatie mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk helpt en houdt. Bekijk hier de presentatie: Presentatie PSO_kennislunch Arnhem

Voor zowel grote als kleine bedrijven kan de PSO-certificering heel interessant zijn. Terecht werden daar ook vragen over gesteld: ‘Hoe doe ik dat dan? Wat levert het op? En staat dat in verhouding tot de investering?’ Maar ook ‘Hoe kom ik aan de mensen? En wie zorgt voor hun begeleiding, ontwikkeling en opleiding?’

Tijdelijk: 50% Korting op PSO-bijdrage
Stichting Inclusief Midden-Gelderland wil werkgevers in de regio stimuleren in hun sociaal werkgeverschap omdat we het belangrijk vinden dat mensen met een kwetsbare arbeidspositie een duurzame en passende werkplek vinden. Met het PSO-keurmerk maken we onze bijdrage aan arbeidsparticipatie meetbaar, maatschappelijke impact zichtbaar en sociale inkoop de norm. Zo werken we samen toe naar een arbeidsmarkt waarbinnen iedereen naar wens en vermogen mee kan doen.

Met inzet van de PSO geeft sociaal werkgeverschap niet alleen een goed gevoel, maar wordt het ook een onderscheidend vermogen. Met het PSO-keurmerk kun je aantonen dat je mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt helpt, maar ook hoe ver je hiermee bent. Ben je eenmaal in bezit van het keurmerk dan krijg je bij steeds meer opdrachtgevers korting of zelf vrijstelling op SROI-verplichtingen. Ook kunnen je klanten hun SROI-verplichtingen invullen door bij jou in te kopen. Facturen van PSO gecertificeerde bedrijven kunnen namelijk bij heel veel opdrachtgevers opgevoerd worden als SROI-invulling. Binnen onze regio op basis van het Convenant SROI Oost Nederland (vernieuwd sinds 01-03-2023!) maar ook daarbuiten. Meer dan 200 gemeenten, waterschappen en woningcorporaties erkennen de PSO als SROI-instrument.

Voor werkgevers aangesloten bij het Inclusief Werkgeversnetwerk Samen voor een Baan bieden we daarom tijdelijk een korting van 50% op de eerste jaarbijdrage van PSO. Indien je voor 31 december 2023 een voucher aanvraagt bij stichting Inclusief Midden-Gelderland en je definitieve PSO-aanvraag voor 1 april 2024 indient bij PSO Nederland dan ontvang je 50% retour op je eerste jaarbijdrage.

Interesse in de voucher? Mail dan naar info@samenvooreenbaannetwerk.nl.

Meer informatie nodig over de PSO? Bel of mail naar Natalie van de Venne van PSO Nederland: natalie.vandevenne@pso-nederland.nl of 06-22412182