Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Veel gemeenten worstelden de afgelopen jaren met de praktische uitvoering daarvan. In de regio Midden-Gelderland is samenwerking het kernwoord.

Stef Bijl is sinds 2014 werkzaam voor de gemeente Zevenaar, momenteel actief als wethouder Werk en Inkomen en Sociaal Domein. Hij zag hoe de Participatiewet werd ingevoerd: “Afgelopen jaren heeft een kentering plaatsgevonden in het omgaan met de invulling van de wet. In voorgaande jaren lag het accent op wat we achter de schermen categorie 1 noemen, mensen die met een relatief kleine ingreep aan werk geholpen kunnen worden. Denk daarbij aan een sollicitatiecursus of het samen opstellen van een werkplan. De tweede categorie gaat over mensen waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt, om welke reden dan ook, wat groter is. Wat we vooral geconstateerd hebben na de invoering van de Participatiewet in 2015, is dat werkgevers tegen een wirwar van regels aanliepen. De wens om sociaal te ondernemen bestond op veel plekken, maar die werd getemperd door allerlei bureaucratische rompslomp.

In Midden-Gelderland hebben we daarom gezegd: dat proces moeten we stroomlijnen. Bij het Werkgeversservicepunt (WSP) kunnen werkgevers terecht voor het best passende advies. Of het nu gaat om wet- en regelgeving, interne begeleiding of het creëren van passende werkplekken. We nemen ze stap voor stap mee door het hele proces en kijken samen welke regelingen van toepassing op het bedrijf in kwestie zijn. Zo zorgen we altijd voor maatwerk, dat is een aanpak die echt werkt.”

Vertrouwen in de toekomst
De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden op de arbeidsmarkt. Was er eerder sprake van arbeidskrapte, hebben alle sectoren op dit moment juist te maken met een tekort aan personeel. “Je ziet dat door deze bewegingen in de markt onze opdracht naar RSD de Liemers veranderd is. De mensen uit de eerder genoemde eerste categorie zijn nu grotendeels op weg naar werk. Nu kan er meer aandacht uitgaan naar die categorie 2 groep, daar was door de arbeidskrapte eerder veel moeilijker een werkplek voor te vinden. Met een goed individueel plan en de juiste match proberen we duurzame plaatsingen te realiseren.

Het WSP gaat hier samen met de gemeente wel echt de boer op om werkgevers te laten zien waar de kansen liggen. We zetten hierbij altijd in op een bestendige en langdurige arbeidsrelatie. Ook al zijn er voldoende verbeterpunten te signaleren, je ziet tegelijkertijd dat partners in onze regio elkaar goed kunnen vinden. Deze regionale aanpak waar we sinds een aantal jaren op sturen werpt echt zijn vruchten af. We zijn er allemaal goed van doordrongen dat we elkaar nodig hebben. Ik heb er echt vertrouwen in dat we de mensen die dit het hardst nodig hebben ook echt bereiken en op een toekomstbestendige manier ondersteunen”.