• 57% van de laaggeletterden gewoon een betaalde baan heeft?
  • Laaggeletterdheid procentueel meer voorkomt onder mensen van autochtone (Nederlandse) afkomst dan mensen van autochtone afkomst?
  • Iemand die laaggeletterd is heeft moeite om geschreven en digitale informatie te gebruiken in het dagelijks leven en/of het werk. De lees of schrijfvaardigheid van een persoon ligt onder het gangbare niveau. Dit geldt ook voor het werken met de computer. Dit belemmert hem of haar in het dagelijks leven. Dit werkt door in allerlei levensgebieden, gezin, gezondheid, geld en ook werk. Men is dus geen analfabeet! Men kan het wel, maar niet voldoende.

Kijk maar eens naar deze filmpjes:

Jos Niels – YouTube

Wat is laaggeletterdheid? Hoe herken je de signalen? | Sectorinstituut Transport en Logistiek – YouTube