Naast landelijke subsidiemogelijkheden kunnen bedrijven in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland ook gebruik maken van gesubsidieerde ondersteuning via de bibliotheek om de digitale vaardigheden van hun medewerkers te verbeteren. Denk aan het invullen van urenroosters, het digitaal registreren van materiaalgebruik, de digitale communicatie, werken met diverse applicaties, enz. Allemaal zaken waar medewerkers vaak moeite mee hebben en die het arbeidsproces/plezier beïnvloeden. Deze ondersteuning sluit altijd aan bij de werkprocessen van het bedrijf en betrekt de medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering.

Deze ondersteuning is op twee niveaus mogelijk:

  1. Trajecten van 20 weken voor het praktisch begeleiden van medewerkers op de werkvloer.
  2. Trajecten van 30 tot 40 weken voor bedrijven die daarnaast het leren op de werkvloer ook een structurele plek binnen de organisatie willen geven.

Meer informatie hierover via joep.derkx@rozet.nl