Afgelopen dinsdag 11 juli organiseerde het netwerk bij het UWV een drukbezochte kennislunch: competentiegericht werven. In deze nieuwsbrief geven we een terugblik op hetgeen daar is besproken.
De arbeidsmarkt blijft krap en dat heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste oorzaak is vergrijzing; In Nederland blijft het aantal inwoners van 20 jaar tot AOW-leeftijd vanaf 2025 gelijk: dit is het aantal mensen waarmee we het op de arbeidsmarkt moeten doen. 1 op de 10 werknemers is 60+ en zal dus binnen 7 jaar met pensioen gaan. Sommige sectoren, zoals de zorg, industrie en het openbaar bestuur, kampen zelfs met bovengemiddeld veel oudere werknemers. Deze oudere werknemers zorgen voor een vervangingsvraag. Ter vergelijking: De vraag naar personeel vanwege vervanging is vele malen groter dan de vraag vanwege werkgelegenheidsgroei.
Tegelijkertijd vinden werkgevers en werkzoekenden elkaar vaak niet. Dit omdat werkzoekenden andere beroepen zoeken dan werkgevers aanbieden maar ook andere factoren maken dat werkgevers en werkzoekenden elkaar niet altijd vinden, zoals verschil in opleidingsniveau en –richting, of beschikbaarheid in uren-omvang of tijdstippen.
Bij moeilijk vervulbare vacatures nemen werkgevers steeds vaker kandidaten aan die (nog) niet aan alle eisen voldoen om hen vervolgens op te leiden. Verschuiving van focus op cv naar focus op competenties dus.
Hoe kunnen UWV en Werkgeversservicepunt helpen?
Competenties inventariseren
Dashboard skills kan helpen om noodzakelijke competenties te inventariseren. Dit dashboard beschrijft van 280 veel voorkomende beroepen de essentiële en optionele taken en vaardigheden (soft skills). Dashboard Skills (werk.nl)
Oplossingen voor personeelstekorten
Personeelstekorten aanpakken vraagt om méér dan alleen anders werven: ook de organisatie anders inrichten en aandacht voor behoud van personeel is belangrijk.
Nieuw talent aanboren betekent onder andere breder kijken naar potentiële werknemers, ook naar competenties.
UWV inventariseerde 34 oplossingen voor personeelstekorten die werkgevers in de praktijk reeds toepassen.
Evenementen
Er worden verschillende evenementen georganiseerd om matches te maken die niet worden gemaakt wanneer alleen het cv centraal staat. Bijvoorbeeld het Talent Event waarbij alles draaide om de talenten en competenties van kandidaten en niet hun cv. Maar ook het IT café waarbij werkgevers met gemotiveerde kandidaten om tafel zitten en waarbij ook hier verder wordt gekeken dan alleen opleiding en ervaring.
Competentietesten
Er is voor burgers de mogelijkheid om een competentietest af te laten nemen (CTC). Een speciaal opgeleide adviseur neemt deze test af met als doel de competenties en het arbeidsmarktperspectief in kaart te brengen.
Anders organiseren van werk
Tijdens de kennislunch werd één van de oplossingsstrategieën van de 34 oplossingen uitgelicht: ‘werk anders organiseren’ met behulp van een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA). Dit is een kosteloze dienst waarbij onderzocht wordt of het anders inrichten van werk een oplossing is voor het vraagstuk binnen een bedrijf.