Eind 2022 lanceren alle samenwerkende partijen voor de arbeidsmarkt in deze regio Samen voor een Baan. “Samen voor een Baan staat voor een nieuwe houding en beweging in regionale samenwerking op de arbeidsmarkt”, zegt Mark Lauriks, wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken van de gemeente Arnhem en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland.

“Deze nieuwe beweging zet de mens centraal op de arbeidsmarkt. Daarmee krijgt iedereen een eerlijke kans om z’n plek te vinden, en vinden werkgevers mensen die op hun plek zijn”.

Ik ben geen voorstander van de term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’”, aldus Lauriks. “Als je, zeker gezien het huidige personeelstekort, nog kunt spreken van zo’n afstand tot de arbeidsmarkt, dan is het de markt die in beweging moet komen.” Lauriks draait het liever om: het zijn vacatures met een afstand tot de werkzoekenden. “Pas bijvoorbeeld de vacature aan op de vaardigheden van de kandidaat, of neem iemand aan die enthousiast is en kijk daarna welke werkzaamheden passend zijn. Daar maken we ons als arbeidsmarktregio sterk voor. Samen zetten we ons in voor werkzoekenden met maatwerkopleidingen en -begeleiding én maatwerk bij werkgevers. Werkgevers worden daarbij op hun beurt natuurlijk
ook ondersteund door de Samen voor een Baan-organisaties.”

Meer dan een website
Samen voor een Baan is tot nu toe vooral bekend als Inclusief Werkgeversnetwerk, maar is achter de schermen veel uitgebreider. Lauriks: “We lanceren binnen enkele maanden onder meer een gezamenlijke website en app en gaan samen meer evenementen zoals banenmarkten organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in het winkelcentrum op de hoek. Deze instrumenten maken zichtbaar welke beweging we met z’n allen al maken. Het maakt namelijk als werkzoekende of werkgever niet uit of je bij een gemeente, UWV, het Leerwerkloket, het Inclusief Werkgeversnetwerk, het Werkgeversservicepunt of een andere instantie aanklopt, zij werken allemaal Samen voor een Baan en leiden de vraag in goede banen. Er is dus geen verkeerd loket meer om bij aan te kloppen.” Er zijn volgens de wethouder zoveel goede initiatieven ontwikkeld om meer mensen aan een baan te helpen, dat er behoefte is aan overzicht voor zowel de werkgevers en werkzoekenden als de arbeidsmarktprofessionals zelf. “We werken nu met z’n allen in één beweging aan één gemeenschappelijk doel: zo veel mogelijk scholingstrajecten of werkplekken creëren voor een zo groot mogelijke groep mensen.

‘Ik zie het zo: er zijn vacatures met afstand tot werkzoekenden’

Kracht van samenwerking Samen voor een Baan maakt de regionale beweging zichtbaar die aansluit op de behoeften die werkzoekenden en werkgevers. Lauriks: “Ik geloof in de kracht van samenwerking. De regio Midden-Gelderland is heel divers en juist door samenwerking kunnen we een kleurrijk pallet aan mogelijkheden bieden. De gemeente Arnhem focust zich bijvoorbeeld op werkgelegenheid voor mensen die lang niet gewerkt hebben – diegenen voor wie een uitkering geen tijdelijk vangnet, maar een wielklem is geworden waardoor ze niet vooruit kunnen. Samen met het bedrijfsleven kijken we waar mogelijkheden zijn en dat geven we vorm in Samen voor een Baan.” Een mooi voorbeeld van samenwerking waarbij het mes aan beide kanten snijdt, ziet de wethouder bijvoorbeeld in een branchetraject voor de horeca waar onder andere Scalabor en de gemeente Arnhem bij betrokken waren.

“Werkzoekenden zijn binnen de infrastructuur van Scalabor, met leerwerkplekken op de locaties in Bemmel, Driepoortenweg in Arnhem en restaurant de Proeftuin in de Intratuin Arnhem, opgeleid en maken dan stap voor stap de beweging naar de keukens van Arnhemse horecabedrijven. De werknemers zijn blij met hun baan en de horecabedrijven zijn verheugd met hun nieuwe werknemers. Zo zorgen organisaties samen voor nieuwe kansen voor werkzoekenden én horecabedrijven.”