Voor iedere drempel een oplossing

Inclusief ondernemen biedt kansen. Toch zien veel werkgevers nog beren op de weg. Gelukkig zijn er genoeg initiatieven die kunnen ondersteunen, begeleiden en ontzorgen. Oplossingen die helpen voor jou als werkgever de drempel naar inclusief werkgeverschap te verlagen.

Tool: Juridisch Werkgeverschap
Wie? Stichting Aan de Slag 

Annemieke Vinke is coördinator bij Stichting Aan de Slag. Een stichting zonder winstoogmerk die zorgen wegneemt bij werkgevers door het juridisch werkgeverschap op zich te nemen voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen. “De wens om sociaal te ondernemen leeft bij veel ondernemers. Bedrijven zien op papier best mogelijkheden om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op een vacature.

Toch blijkt dat de stap naar echt in actie komen en iemand in dienst nemen soms nog (te) groot is. Dat heeft vaak met de administratieve rompslomp te maken. Er zijn allerlei financiële regelgevingen waar je gebruik van kunt maken als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, zoals loonkostensubsidie, loondispensatie en noriskpolissen. Daar tegenover staat dat je als bedrijf aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Dat kan best ingewikkeld zijn als je daar nog nooit mee te maken hebt gehad. We zien dat veel bedrijven hierdoor afhaken, dat is zonde en helemaal niet nodig. Wij detacheren daarom mensen met een arbeidsbeperking en nemen de administratie met betrekking tot een plaatsing van werkgevers over. Wij nemen de medewerker in dienst en verzorgen de verloning, de aanvraag en verwerking van subsidies. Dit neemt een risico weg dat werkgevers soms tegenhoudt. Als stichting zonder winstoogmerk verbonden aan Scalabor, kunnen we organisaties ook praktisch en concreet ondersteunen met advies op de werkplek. We kennen deze mensen, weten wat ze kunnen en welke begeleiding zij mogelijk nodig hebben.

Tools: Breng inclusief werkgeven in de praktijk
Wie? WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland (WSP)

Jobcoach
Wanneer een werkgever een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, behoort jobcoaching tot de mogelijkheden. Het WSP adviseert dan over interne of externe jobcoaching. Een jobcoach biedt praktische ondersteuning op de werkvloer, zodat de kans op uitval kleiner wordt en de kans op een duurzame arbeidsrelatie groter.

HARRIE: buddy op de werkvloer
Goede begeleiding op de werkvloer is belangrijk. Hiervoor kunnen praktijkbegeleiders bij werkgevers kosteloos een tweedaagse HARRIE-training volgen via het WSP. HARRIE is de personificatie van de ideale collega die werknemers met een ondersteuningsbehoefte begeleidt. HARRIE staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. Met een Harrie certificaat (of vergelijkbare training) kan een werkgever in aanmerking komen voor een interne jobcoach vergoeding via het UWV of de gemeente.

Tool: App maakt kansen inzichtelijk
Wie? RSD de Liemers

Amanda Bruns is re-integratie specialist bij RSD de Liemers en realiseerde een bijzondere vacature app: “Niet iedereen doet vanzelfsprekend mee op de arbeidsmarkt. Bij de Regionale Sociale Dienst voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar begeleiden we mensen naar passend werk. Mensen komen bij ons in beeld zodra ze een uitkering aanvragen. We helpen ze weer fit te worden voor de arbeidsmarkt met bijvoorbeeld workshops, een opleiding, sociale zorg en uiteindelijk een passende baan of dagbesteding. Die zoektocht naar passend werk was voorheen een hiërarchisch proces. Onze arbeidsconsulenten gingen met werkzoekenden in gesprek over wensen, behoeften en belastbaarheid. Daar zochten we dan passende vervolgstappen bij, denk aan potentiële vacatures, workshops of leerontwikkelingstrajecten. We willen mensen zoveel mogelijk in hun kracht zetten, daarbij is eigen regie heel belangrijk. Dat geeft voldoening en meer betrokkenheid bij en enthousiasme voor gestelde doelen. Als beleidsadviseur re-integratie was dat de grootste motivatie om samen met een appontwikkelaar om tafel te gaan zitten. De app is een laagdrempelige manier om werkzoekenden meer te betrekken bij hun eigen koers en leerproces. Mensen kunnen nu het heft in eigen handen nemen. De app biedt een standaard platform met bouwstenen die in iedere gemeente gebruikt kan worden. En dat gebeurt ook al. De vacatures die in de app te vinden zijn overstijgen de gemeentegrenzen. Door slim om te gaan met het uitwisselen van informatie is er op regionaal niveau echt een netwerk ontstaan. We onderzoeken nog steeds gezamenlijk met de werkzoekende en netwerkpartners het onbenut talent en de ontwikkelmogelijkheden van de persoon in kwestie. Maar daar komt nu bij dat de werkzoekende zelf een veel actievere rol speelt in die zoektocht. Dat levert mooie matches op.

Download de gratis app via de Google Play Store (Android) of de App Store (Apple) door te zoeken op ‘RSD de Liemers’. Wil je als werkgever een vacature in de app publiceren? Aanmelden kan via WSP Midden-Gelderland.