‘Gezamenlijk zorgen dat zo min mogelijk jongeren tussen wal en schip belanden’

Het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) heeft vanuit de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid een nieuw initiatief op touw gezet: de Matchingstafel. Astrid Sloot en Feline Kessel van WSP: “Met de Matchingstafel komt er een structureel overleg op gang tussen professionals op het gebied van werken en leren. Met als gezamenlijk doel dat er zo min mogelijk jongeren na hun opleiding thuis op de bank komen te zitten.”

WSP bundelt voor de Matchingstafel de krachten met werkgevers, gemeenten en scholen. Zodat jongeren van 16 tot 27 jaar met een ondersteuningsvraag, zelfstandig de transitie van school naar werk kunnen maken. “Die doelgroep is heel breed”, vertelt accountmanager functiecreatie Astrid Sloot. “We merkten dat veel jongeren toch nog tussen wal en schip belanden na hun opleiding. Bijvoorbeeld jongeren die een BBL-opleiding volgen maar nog geen werkplek hebben. Of jongeren die uitvallen op school en vervolgens willen werken. Maar ook jongeren uit praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs die hulp nodig hebben bij hun eindstageplek. Vaak worden deze jongeren goed begeleid vanuit hun opleiding, of omdat ze in het doelgroepenregister staan ingeschreven, maar er W zijn ook jongeren die niet op het netvlies staan en thuis op de bank zitten. Ook die kwetsbare groep willen we graag op weg helpen met de kracht die we uit de samenwerking binnen de Matchingstafel halen.”

Een brug slaan
Accountmanager werving & selectie Feline Kessel: “De Matchingstafel slaat een brug tussen werkgevers en alle jongeren die ondersteuning nodig hebben. Het kan dus ook gaan om jongeren die mbo of hbo hebben afgerond en steun nodig hebben om aan het werk te komen. Wij willen hen zo goed mogelijk matchen aan een werkgever zodat ze niet gaan zweven na hun studie. Als WSP hebben wij veel contacten met werkgevers. We hebben veel ervaring met jongeren die een ondersteuningsvraag hebben en we hebben kennis van de subsidies en ondersteuningstrajecten die een werkgever kan aanspreken. De Matchingstafel zoekt de samenwerking met scholen die al vroeg registreren welke leerlingen extra hulp kunnen gebruiken bij het zoeken naar werk. Degene die de leerling vanuit school begeleidt blijft de regie houden. Wij kunnen ondersteunen bij het maken van de match met werkgevers in allerlei verschillende branches zoals horeca, techniek, zorg, groenvoorziening, groothandel of commercie.”

‘We willen dat werkgevers en jongeren elkaar steeds beter weten te vinden’

Nieuw initiatief: De Matchingstafel Waardevol netwerk
De Matchingstafel is in mei 2022 van start gegaan en het is de bedoeling dat er elke maand en bijeenkomst plaatsvindt tussen professionals op het gebied van werken en leren. Per Matchingstafel worden maximaal 5 tot 10 jongeren aangemeld door een school. Als het WSP na maximaal drie maanden nog geen passende werk- of stageplek heeft gevonden, stopt de bemiddeling en wordt de jongere teruggegeven aan de betrokken school. De eerste pilotbijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden in samenwerking met Ad Meeuwsen en zijn team van jobcoaches bij ROC Rijn IJssel. Astrid Sloot: “Met de inzet van Ad en zijn team kunnen we toetsen wat in de praktijk het beste werkt. Tijdens de eerste pilot hebben we daardoor al direct een eerste match kunnen maken tussen een leerling en een horecabedrijf. Tijdens iedere Matchingstafel zijn ook het Leerwerkloket, het schakelpunt Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid en een transitiecoach aanwezig. Op 3 november zullen wij ons initiatief nader toelichten tijdens het Regionaal scholenoverleg en kunnen meerdere scholen aanhaken en profielen van (oud) leerlingen aandragen. Door de kracht van deze samenwerking in de regio ontstaat zo een waardevol netwerk waar professionals kennis en informatie kunnen delen.

Betrokken werkgevers
De kruisbestuiving tussen alle betrokken instanties kan ervoor zorgen dat het netwerk achter de Matchingstafel verder uit kan groeien. Zodat jongeren en werkgevers elkaar steeds beter weten te vinden. Astrid Sloot: “Omdat je elkaar elke maand fysiek treft, wordt de verbinding steeds sterker. Zo kun je soms ook onverwachte matches maken waar de kandidaten en werkgevers heel content mee zijn.” Volgens Astrid en Feline zijn werkgevers blij met het initiatief, zeker gezien de krappe arbeidsmarkt. Ze zijn bovendien bereid om functies aan te passen zodat het beter past bij een kandidaat. Astrid Sloot: “Met de Matchingstafel proberen we niet alleen de jongeren op weg te helpen, maar ook de werkgever te ontlasten. We kunnen de juiste partijen inschakelen die nodig zijn om een duurzame plaatsing te realiseren. De Matchingstafel is een directe schakel en sterk in verbinden. Werkgevers zien soms de bomen door het bos niet meer en wij kunnen dankzij deze sterke krachtenbundeling de weg voor hen vrijmaken. Daardoor hebben zij meer mogelijkheden om jongeren met een ondersteuningsvraag een mooie toekomst te bieden.”

Oproep
Zoek jij hulp bij het vinden van een werkplek voor jouw (oud)leerling? Neem dan contact op via matchingstafel@wsp-mg.nl