Tien jaar na de Banenafspraak blijven werkgevers en werknemers zich inzetten voor inclusie. Dienstverleners zoals WSP’s spelen hierbij een cruciale rol. Hoewel de aandacht lijkt te verslappen, keert de Maand van 1000 Voorbeelden terug. Dit jaar draait alles om het thema ‘Kies de Banenafspraak’, waarbij werkgevers worden opgeroepen om actief deel te nemen aan deze cruciale inspanning voor inclusie op de arbeidsmarkt. Onder de ‘Lijst 1000 Voorbeelden’ vieren we samen de voortgang van de inclusieve beweging.

In de maand van de 1000 Voorbeelden staan er veel kennissessies, kennislunches en events op de planning. Hier vind je een overzicht van deze bijeenkomsten.

2 november Kennissessie SROI & Taalversterking op de werkvloer

7 november  Inclusie op de werkplek: Inclusieve regelingen en voorzieningen voor werkgevers (online event)

9 november Kennissessie Voorzieningen & Subsidies en Psychische diversiteit op de werkvloer

14 november Kennislunch Inclusief Ondernemer 2022 Alliander & E-Care

14 november  Serie Gelijke kansen – Gelijke kansen bij doorstroom (Online event)

17 november Banenmarkt Presikhaaf

21 november Beginnen met inclusief werkgeven in het mkb (online event)

23 november Kennissessie Werken & Leren en Jongeren & Jeugdwerkloosheid

23 november Uitwisselingssessie: Social return – meten, vastleggen, rapporteren en privacy (online event)

28 november  TINK Open Café: inclusieve technologie en werkgeverschap – communicatie (online event)

30 november UITNODIGING Jaarevent ‘ondernemen met oog voor (culturele) diversiteit’

December

14 december  Netwerk Onderwijswerkgevers – Draagvlak creëren voor inclusie (online event)

18 december: Serie Gelijke kansen – Inclusief leiderschap (online event)