Ik zou graag meer informatie willen over basisvaardigheden op de werkvloer. Waar kan ik dit vinden? 

Landelijk
Wil je aandacht vragen voor basisvaardigheden bij jou op de werkvloer? Het landelijk Expertisepunt Basisvaardigheden ontwikkelde hiervoor een toolkit. Je vindt deze via https://www.lezenenschrijven.nl/aan-de-slag-met-taal-werkt.

Maatwerk
Wil je persoonlijk advies over wat er mogelijk is bij jou op de werkvloer?

Neem contact op met Naima Rath- regionaal adviseur Midden- Gelderland van Stichting Lezen en Schrijven – naimarath@lezenenschrijven.nl.

Of het ROC Rijn IJssel; Marjan van der Broek- ROC Rijn IJssel – m.v.d.broek@rijnijssel.nl.

Zijn er subsidiemogelijkheden?
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor werkgevers om te werken aan laaggeletterdheid op de werkvloer. Bijvoorbeeld via het Programma Tel mee met Taal

Het WSP-loket of het Leerwerkloket heeft hier informatie over.

Waar kunnen mensen leren?
Mist jouw medewerker wat basiskennis. Is daar binnen het werk geen mogelijkheid voor en wil je hem of haar graag doorverwijzen? Hij of zij is welkom bij het Taalhuis. Wij geven persoonlijk advies waar men het beste kan leren.

Lokale contactgegevens van Taalhuizen in de regio

Naast bemiddeling, doorverwijzing en aanbod verzorgen Taalhuizen ook voorlichting en training aan organisaties “herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid’.

Benieuwd of lage basisvaardigheden ook een rol speelt in jouw bedrijf? Doe de sneltest!

Speelt het bij mij? Doe de sneltest! | Stichting Lezen en Schrijven

Subsidie voor werkgevers | Subsidie Tel mee met Taal | Tel mee met Taal

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland – MGR sociaal domein Centraal Gelderland (wsp-mg.nl)

Leerwerkloket Midden-Gelderland | Leerwerkloket