Jacco Post, Directeur van het Phion (fusie tussen het Gelders orkest en het orkest van het oosten) gaat vertellen over de motivatie en
ervaringen van de bijzondere projecten die Phion uitvoert, zoals bv. The Able Orchestra en Muziek in de wijk. Vanuit een ander perspectief kijken. Waar ze tegen aanlopen bij Inclusie en hoe ze drempels oplossen.