Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden noemen we basisvaardigheden. Deze zijn belangrijk om in voldoende mate te hebben om mee te kunnen doen in de samenleving en in het arbeidsproces. Maar dat blijkt niet zo’n vanzelfsprekendheid te zijn. Zo’n 2,5 miljoen (jong)volwassenen hebben hier moeite mee. Maar liefst 57% van de laaggeletterden heeft een betaalde baan.

Laaggeletterdheid op de werkvloer was het thema tijdens de kennislunch op dinsdag 13 september. Speciaal voor werkgevers organiseerden we, in de Week van Lezen en Schrijven een goedbezochte kennislunch over dit onderwerp met een diversiteit aan werkgevers en organisaties.

Ook op de werkvloer kan laaggeletterdheid namelijk leiden tot problemen, denk aan verhoogd verzuim, ongevallen op de werkvloer, communicatieproblemen met klanten en werknemers.

De kennislunch werd georganiseerd in het café van de Intratuin in Arnhem, dit is ook een werkervaringsplaats voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

De introductie werd verzorgd door Taalhuis Arnhem, Rozet, ROC Rijn IJssel en de gemeente Arnhem. Tijdens deze kennislunch werd dit thema vanuit verschillende kanten belicht via een korte presentatie. Hoe je het kunt herkennen en wat je als werkgever hieraan zou kunnen doen en wat levert het je op?